RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Konsultacje społeczne

1. Zarządzenie Wójta Nr 36/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Będzinko oraz Barnin/Zagaje
2. Załącznik Nr 1 - Statut sołectwa Będzinko
3. Załącznik Nr 2 - Statut sołectwa Barnin/Zagaje
4. Formularz zgłoszenia opinii, uwag i propozycji dotyczących projektu
5. Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectwa Będzinko oraz Barnin/Zagaje
1. Zarządzenie Wójta Nr 13/2019 z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej: „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2019”
2. Projekt „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2019”
3. Formularz
1. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie przyjęcia: „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2019 roku”.
2. Formularz zgłoszenia, opinii lub uwag dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Będzinie.
3. Projekt „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2019 roku”
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2019 roku”.
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Zarządzenie Wójta Gminy Będzino Nr 321/2018 z dnia 23.10.2018 roku w sprawie: oglłoszenia konsultacji społecznych projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BĘDZINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BĘDZINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019
Informacja o podsumowująca przebieg konsultacji społecznych „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”Opublikował: Mateusz Dębowski
Publikacja dnia: 06.06.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Wójt Gminy Będzino
Dokument BIP z dnia: 24.09.2013
Dokument oglądany razy: 5 107
Wersja do druku